Moderaternas representanter i Socialnämnden

EBE

Elisabeth Bovin Exner

Ordförande

FK

Farzana Khan

Ledamot

RL

Rickard Livén

Ledamot

UW

Ulla Wickstein

Ersättare

Bild kommer

Ilse Forsberg

Ersättare

Socialnämndens utskott

EBE

Elisabeth Bovin Exner

Ordförande

FK

Farzana Khan

Ersättare