Genom att klicka på länken nedan kan du läsa om Moderaterna i Salems vision för kommunen och dess utveckling. Du kan också läsa vårt handlingsprogram där vi tar upp det vi vill åstadkomma och vår lokala politik.

Länk:
Vår vision för Salem

Handlingsprogrammet:
http://moderaterna.net/salem/files/2010/08/00816Dagens-Salem-nr-3-Web.pdf