Moderaterna i Salem har flera olika funktionärer som av partiet är valda att leda, organisera och bedriva verksamheten.

Föreningens styrelse:

EG

Erik Glimvik

Ordförande

FK

Farzana Khan

Vice ordförande

LE

Lennart Ejenäs

Medlemsansvarig

Bild kommer

Jasmina Kosevic

Klubbmästare

Bild kommer

Ulf Malmström

Sekreterare

RL

Rickard Livén

Valledare

Bild kommer

Elisabeth Jacobs

Kassör

LK (1)

Lennart Kalderén

Adjungerad

Gruppledningen i moderata kommunfullmäktigegruppen:

LK (1)

Lennart Kalderén

Gruppledare

OG

Olle Glimvik

Vice gruppledare

BO

Björn Odelius

Gruppmötesordförande

EBE

Elisabeth Bovin Exner

Vice gruppmötesordförande

Bild kommer

Ulf Malmström

Gruppmötessekreterare