Satsningar på Salems lärare

 

Alliansen gör en särskild satsning på lärarlöner. Lärarlönelyftet finansieras av statsbidrag som är beslutat till halvårsskiftet 2019. Lärarlönelyftet har – enligt statens kriterier – fördelats till omkring ⅓ av lärarna som ett tillfälligt lönepåslag. Vi utgår från att staten gör statsbidraget permanent. Skulle så inte ske kommer Salems kommun att permanenta lärarlönelyftet genom egen finansiering varav viss del får tas inom Barn- och Utbildningsnämndens budget.

Alliansen vill att bra lärare ska ha en bra lön och en god löneutveckling och bra arbetsvillkor. Vi vill därför kompensera de lärare som bedöms kvalificerade men som inte kunnat få ta del av det statliga lärarlönelyftet. Det innebär att de lärare som idag inte omfattas av lärarlönelyftet men som rektor bedömer uppfyller givna kriterier ska kompenseras med ett extra lönepåslag fr o m 1 januari 2019. För denna särskilda satsning har 2,5 mnkr anslagits, medel som inkluderar kompensation till friskolorna och som nämnden får som tillskott i sin budget.