Salems grundskolor på 15:e plats i landet

I SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2017 har Salems kommun klättrat från plats 158 (2016) till plats 15 (2017) av landets 290 kommuner. Salem placerar sig även i toppskiktet bland länets kommuner, bättre än bland annat Stockholm, Huddinge och Täby.

– Det är mycket glädjande och ett kvitto på våra lärares och elevers hårda arbete. Våra strävanden är nu att ligga kvar på den här nivån, säger Lennart Ejenäs, ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden

Statistiken i SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan baseras på uppgifter från Skolverket, Skolinspektionen och Statistiska centralbyrån. Syftet är att ge huvudmän och skolor underlag för skolutveckling och möjlighet att jämföra sina resultat med andra.

Länk till öppna jämförelser