Rönningepartiet väljer att fortsätta sprida osann information

Rönningepartiet (Röp) fortsätter att förvåna. Partiet beskyllde - på Facebook och i ett informationsblad till hushållen - oss moderater och vår gruppledare Lennart Kalderén för att i tysthet och på egen hand ha förhandlat fram och signera tilläggsavtalet om Rönninge centrum.

Röp har också påstått att husen blir större och högre eftersom det ska bli fler lägenheter. Inget av detta är sant. Alla markanvisningsavtal ska godkännas av fullmäktige, vilket också skett i december. Förhandlingarna har förankrats löpande i kommunstyrelsens AU, minnesanteckningarna har delgetts kommunstyrelsen där Röp fått del av dem.

I samband med fullmäktigebeslutet krävde såväl Alliansen som vi moderater att Rönningepartiet skulle tala sanning om Rönninge centrum. I debatten kritiserades Röp hårt av de flesta partierna för sitt sätt att vrida på sanningen.

Lennart Ejenäs (M) beskrev tydligt hur avtalet förankrats under ärendets gång.
Länk

Björn Kvist (M) klarlagda att husen inte kan bli större och högre än vad detaljplanen (som gäller sedan 2014) föreskriver.
Länk

Lennart Kalderén uppmanade Röp:s ordförande Maria Trap att ta tillbaka beskyllningarna. Röp:s ordförande undrade då vilka beskyllningar det gällde (!) Diskussionen fortsatte veckorna efteråt genom mailväxling då Röp fick tillfälle att dra tillbaka sina uttalanden. Maria Trap har vägrat.
Länk

– Jag tycker det är anmärkningsvärt och provocerande när Maria Trapp och Rönningepratiet väljer att fortsätta sprida osann information om Rönninge centrum och moderaternas gruppledare trots att fakta presenterats. Vi som föreningsordföranden har ett ansvar att se till att den information våra partier går ut med till kommuninvånare är sann, extra viktigt är det i den kommande valrörelsen, säger Erik Glimvik, ordförande för Moderaterna i Salem