Frågor och svar om Salems centrum

Alla diskussioner om Salems centrum bygger på förhandlingslösningar med de som vill bygga. För ett år sedan valde fullmäktige alternativ Beta, d v s att flytta nuvarande köpcentrum ned till Säby bollplan.

Förslaget kom från den nye centrumägaren Elisby. Efter ett drygt halvt års förhandlingar har kommunstyrelsen nu kommit fram till att det saknas ekonomiska förutsättningar för att realisera det projektet. Istället inriktas planeringen på alternativ Alfa. Läs mer här:    Frågor och svar om Salems centrum