Ekonomiska ramar 2019-2021: Skolsatsningar i tider av stora projekt

Allianspartierna i Salem presenterar förslag till ekonomiska ramar för tre år framöver. Här finns också nyheter om en särskild satsning på lärarlöner och skolprojektet i Fågelsången. Skatten föreslås oförändrad, ekonomin är stabil med överskott som når målet för 2019 och 2020.

Läs mer här:   Ordförandeförslag, ekonomiska ramar 2019-2021