Dagens Salem nr 1, 2018

Moderaterna i Salem har på nomineringsstämman den 14 februari fastställt valsedel inför valet i höst.

I tidningen presenteras hela valsedeln tillsammans med en kort presentation av några kandidater på listan. Utöver valsedeln skriver vi om hur vi vill få större trygghet i kommunen och fler synliga poliser, samt en presentation av det förslag som finns om att bebygga Södra Hallsta med 200bostäder i flerbostadshus och radhus.

Ni kan läsa tidningen här