Dagens Salem nr 2 delas ut

Andra numret för året av vår lokaltidning delas nu ut till alla hushåll. I detta nummer bl a Rönninge centrum, Bovieran byggs. Fågelsångens skola - ett guldkorn, Socialnämnden har de tuffaste utmaningarna.

Frågor och svar om Salems centrum

Alla diskussioner om Salems centrum bygger på förhandlingslösningar med de som vill bygga. För ett år sedan valde fullmäktige alternativ Beta, d v s att flytta nuvarande köpcentrum ned till Säby bollplan.

Nog med hot i Salems Centrum!

Vi har en oroande problematik med återkommande hot, t o m dödshot, i och kring Salems centrum. Vi befarar - på goda grunder - att också andra kriminella aktiviteter förekommer. Fysiska hot har inträffat, polisanmälningar har skett men problemen finns kvar. Det är en liten skara unga vuxna ( över 18 år) som svarar för dessa missgärningar.

Dagens Salem nr 1, 2018

Moderaterna i Salem har på nomineringsstämman den 14 februari fastställt valsedel inför valet i höst.

Fler rondeller i Salem

Moderaterna föreslår nya rondeller i Salem. Klartecken ges för att planera ny rondell vid norra utfarten från Salems Centrum som också ska ansluta till den kommande skolan i Fågelsången. Dessutom bör nya rondeller utredas längs Salemsvägen och Säbytorgsvägen.

Rönningepartiet väljer att fortsätta sprida osann information

Rönningepartiet (Röp) fortsätter att förvåna. Partiet beskyllde - på Facebook och i ett informationsblad till hushållen - oss moderater och vår gruppledare Lennart Kalderén för att i tysthet och på egen hand ha förhandlat fram och signera tilläggsavtalet om Rönninge centrum.

Salems grundskolor på 15:e plats i landet

I SKL:s Öppna jämförelser – Grundskola 2017 har Salems kommun klättrat från plats 158 (2016) till plats 15 (2017) av landets 290 kommuner. Salem placerar sig även i toppskiktet bland länets kommuner, bättre än bland annat Stockholm, Huddinge och Täby.

Dagens Salem nr 4 2017

I vårt fjärde nummer av Dagens Salem kan ni läsa vår intervju med Moderaternas partiledare Ulf Kristersson […]

Nomineringskommittén presenterar förslag till valsedel

Nomineringskommittén inför valet 2018 har nu fastställt de 23 första namnen på sitt förslag till valsedel för kommunvalet. Ytterligare namn kommer att senare läggas till på plats 24 och följande.