Moderaternas representanter i Barn- och Utbildningsnämnden

LE

Lennart Ejenäs

Ordförande

Bild kommer

Agneta Sjödell

Ledamot

BO

Björn Odelius

Ledamot

Bild kommer

Sonia Olsson

Ledamot

Bild kommer

Ulf Malmström

Ersättare

Bild kommer

Janina stenlund

Ersättare

Bild kommer

Gun Andersson

Ersättare