Moderaternas representanter i Bygg- och Miljönämnden

BK

Björn Kvist

Ordförande

LS

Lennart Sjödell

Ledamot

Bild kommer

Jasmina Kosevic

Ersättare

RL

Rickard Livén

Ersättare